Rasfoire documente

Decizia 147/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii AKG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Decizia 146/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Hotarirea 117/2017 privind aprobarea Listei auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Metodologie din 2017 pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Ordinul 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Decizia 173/2017 privind numirea doamnei Raluca-Mihaela Sandu în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Decizia 172/2017 privind numirea doamnei Maria-Manuela Catrina în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017