Rasfoire documente

Decizia 161/2017 privind numirea domnului Bogdan Mănoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 100 din 03-feb-2017

Decizia 160/2017 privind împuternicirea domnului colonel Daniel-Marian Dragne pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

publicat in M.Of. 100 din 03-feb-2017

Decizia 159/2017 privind încetarea împuternicirii domnului general-maior cu două stele Vasilică Ovidiu pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

publicat in M.Of. 100 din 03-feb-2017

Decizia 158/2017 pentru eliberarea domnului Constantin Sima din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 100 din 03-feb-2017

Decizia 157/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 100 din 03-feb-2017

Decizia 664/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) şi f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 100 din 03-feb-2017