Rasfoire documente

Ordinul 128/2017 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016, precum şi în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 169/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cornelia Paraschiv a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 167/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 166/2017 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Romfeld Maria Magdolna din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 165/2017 privind numirea doamnei Ionica Sfetcu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 164/2017 privind eliberarea domnului Mihai Ponea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 163/2017 privind numirea doamnei Simona-Gabriela Baltag în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 162/2017 privind numirea doamnei Monica-Laura Ion în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decretul 233/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decretul 232/2017 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017