Rasfoire documente

Decizia 33/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) şi art. 3 din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2017

Rectificare din 2017 în sumarul şi în cuprinsul Monitorului Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 24 august 2016, la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2017

Ordinul 20/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 799/2015

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2017

Procedura din 2017 de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2017

Ordinul 164/2017 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2017

Ordinul 1207/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0167 Pădurea Roşcani şi Rezervaţiei Naturale Pădurea Roşcani

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2017