Rasfoire documente

Hotarirea 115/2016 privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, ediţia 2015, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor, traduse de Camera Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2017

Hotarirea 114/2016 privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor, ediţia 2015, tradus de Camera Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2017

Ordinul 174/2017 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2017

Ordinul 7/2017 pentru modificarea unor anexe la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2017

Hotarirea 972/2016 pentru aprobarea planurilor de management al riscului la inundaţii aferent celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2017

Decizia 730/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (1) teza întâi din Codul penal

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2017