Rasfoire documente

Decizia 36/2016 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Dispoziţiile art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), permit invocarea unei excepţii de nelegalitate direct în recurs sau acestea conţin o limitare, restricţie, raportat la momentul la care se poate invoca excepţia de nelegalitate?''

publicat in M.Of. 104 din 07-feb-2017

Hotarirea 1/2017 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2017

publicat in M.Of. 104 din 07-feb-2017

Dispozitia 2/2017 privind aplicarea şi detalierea unor prevederi din Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 104 din 07-feb-2017

Ordinul 209/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

publicat in M.Of. 104 din 07-feb-2017

Decizia 764/2016 [A] asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 6 şi art. II din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

publicat in M.Of. 104 din 07-feb-2017