Rasfoire documente

Regulamentul 7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Regulamentul 14/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Regulamentul 17/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi

publicat in M.Of. 77 din 31-ian-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare ale institutului Naţional de Sănătate Publică

publicat in M.Of. 108 din 12-feb-2019

Regulamentul 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2019

Regulamentul 2/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2019

Regulament din 2019 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Regulament din 2019 de atestare a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-073

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Regulament din 2019 pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019

Regulamentul 1/2019 pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Craiova

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2019

Regulament din 2019 pentru regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare

publicat in M.Of. 234 din 27-mar-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Consiliului consultativ al militarilor în rezervă şi în retragere

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Regulamentul 4/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

publicat in M.Of. 257 din 03-apr-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România

publicat in M.Of. 272 din 10-apr-2019

Regulament din 2019 privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Regulament din 2019 privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Regulamentul 3/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

publicat in M.Of. 277 din 11-apr-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti

publicat in M.Of. 317 bis din 23-apr-2019

Regulament din 2019 pentru aprobarea indemnizaţiei de şedinţă acordate lunar membrilor Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 31 alin. (6^1) şi (6^2) din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 330 din 25-apr-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a Comisiei ''Investim în copii, investim în viitor''

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Regulament din 2019 de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri

publicat in M.Of. 360 din 09-mai-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

publicat in M.Of. 367 din 10-mai-2019

Regulament din 2019 pentru completarea art. 1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 377/2017

publicat in M.Of. 365 din 10-mai-2019

Regulament din 2019 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Regulament din 2019 privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii

publicat in M.Of. 455 din 06-iun-2019

Regulamentul 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

publicat in M.Of. 496 din 19-iun-2019

Regulament din 2019 privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari

publicat in M.Of. 527 din 27-iun-2019

Regulamentul 6/2019 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Regulamentul 7/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 542 din 02-iul-2019

Regulament din 2019 privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019