Rasfoire documente

Decizia 892/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii V.P. INVESTMENTS - INSURANCE BROKER - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 586 din 17-iul-2019

Decizia 12/2019 [A] privind situaţia impozitelor locale datorate pentru bunuri valorificate în procedura de insolvenţă, pentru perioada ulterioară deschiderii acesteia, respectiv ordinea lor de prioritate la distribuiri

publicat in M.Of. 586 din 17-iul-2019

Decizia 339/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 6 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 586 din 17-iul-2019

Decizia 81/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 586 din 17-iul-2019

Decizia 14/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 585 din 17-iul-2019

Decizia 6/2019 [A] privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1.616-1.618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) şi (3), art. 515, art. 525 alin. (1), art. 529-531 din Codul civil şi art. 729 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă , referitor la posibilitatea compensării pe cale judiciară a obligaţiilor de întreţinere datorate de părinţi copiilor, atunci când copiii au fost separaţi, iar fiecare dintre părinţi prestează întreţinere copilului (copiilor) care nu locuieşte (locuiesc) împreună cu el

publicat in M.Of. 197 din 12-mar-2019

Decizia 124/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 583 din 16-iul-2019

Decizia 393/2019 [A] cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate

publicat in M.Of. 581 din 16-iul-2019

Decizia 145/2019 pentru eliberarea domnului Szep Robert, la cerere, din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Decizia 144/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Emil Niţă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Decizia 143/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Diana Severin din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Decizia 280/2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Decizia 214/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său

publicat in M.Of. 435 din 03-iun-2019

Decizia 267/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Decizia 209/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Decizia 362/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (7) fraza finală din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 568 din 10-iul-2019

Decizia 382/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, forma anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006

publicat in M.Of. 566 din 10-iul-2019

Decizia 223/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 564 din 09-iul-2019

Decizia 311/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 561 din 09-iul-2019

Decizia 263/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

publicat in M.Of. 562 din 09-iul-2019

Decizia 202/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 562 din 09-iul-2019

Decizia 249/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (4), art. 347 alin. (3) raportat la art. 345 alin. (3) şi art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 560 din 08-iul-2019

Decizia 184/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate

publicat in M.Of. 558 din 08-iul-2019

Decizia 630/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (3) coroborat cu art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 558 din 08-iul-2019

Decizia 225/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale

publicat in M.Of. 556 din 05-iul-2019

Decizia 266/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 579 din 16-iul-2019

Decizia 177/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''din activităţi autorizate potrivit legii'' din cuprinsul art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 579 din 16-iul-2019

Decizia 404/2019 [A] referitoare la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung ''România 2040''

publicat in M.Of. 580 din 16-iul-2019

Decizia 256/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. d) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 578 din 15-iul-2019

Decizia 5/2019 pentru abrogarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2013 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie

publicat in M.Of. 576 din 15-iul-2019

Decizia 462/2019 privind modificarea anexei la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 490/2016 pentru aprobarea graficului efectuării transportului deţinuţilor între unităţile penitenciare

publicat in M.Of. 575 din 15-iul-2019

Decizia 227/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. d) teza a doua din Codul de procedură penală şi art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. d) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 577 din 15-iul-2019

Decizia 198/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală cu referire la Decizia nr. 19 din 4 iunie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, art. 175 alin. (1) lit. b) teza a doua şi art. 21 alin. (1) teza întâi din Codul penal şi art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

publicat in M.Of. 577 din 15-iul-2019

Decizia 213/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Decizia 19/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată

publicat in M.Of. 573 din 12-iul-2019

Decizia 381/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. j) din Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011

publicat in M.Of. 573 din 12-iul-2019

Decizia 186/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 573 din 12-iul-2019

Decizia 191/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 572 din 11-iul-2019

Decizia 9/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-20 iulie 2019

publicat in M.Of. 572 din 11-iul-2019

Decizia 142/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Anamaria Mihaela Covaci, director executiv la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Decizia 141/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ileana Ciutan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Decizia 140/2019 pentru numirea domnului Marian Murguleţ în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Decizia 139/2019 pentru eliberarea domnului Cristian Cucu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Decizia 242/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (5) teza întâi şi alin. (7) şi art. 353 alin. (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 568 din 10-iul-2019

Decizia 247/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 569 din 11-iul-2019

Decizia 233/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 569 din 11-iul-2019

Decizia 208/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969

publicat in M.Of. 569 din 11-iul-2019

Decizia 412/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 570 din 11-iul-2019

Decizia 232/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) şi art. 73^1 din Legea societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 553 din 05-iul-2019

Decizia 297/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 554 din 05-iul-2019

Decizia 230/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 554 din 05-iul-2019

Decizia 221/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 554 din 05-iul-2019

Decizia 195/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865 şi ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 554 din 05-iul-2019

Decizia 136/2019 privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de consilier de stat pe probleme de mediu în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 552 din 04-iul-2019

Decizia 241/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 552 din 04-iul-2019

Decizia 8/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 5-8 iulie 2019

publicat in M.Of. 552 din 04-iul-2019

Decizia 383/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

publicat in M.Of. 549 din 04-iul-2019

Decizia 207/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) şi art. 83 alin. (2) teza întâi din Codul penal prin raportare la art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 551 din 04-iul-2019

Decizia 206/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 551 din 04-iul-2019

Decizia 200/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 551 din 04-iul-2019

Decizia 815/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 551 din 04-iul-2019

Decizia 460/2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017

publicat in M.Of. 550 din 04-iul-2019

Decizia 246/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 550 din 04-iul-2019

Decizia 226/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 550 din 04-iul-2019

Decizia 135/2019 privind numirea domnului Dan Matei în funcţia de consilier de stat pe probleme economice în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Decizia 134/2019 privind numirea domnului Gabriel Lungu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Decizia 133/2019 privind eliberarea domnului Ion Radu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Decizia 216/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Decizia 7/2019 pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 6/2019 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Decizia 126/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. 1 lit. m) şi alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 547 din 03-iul-2019

Decizia 6/2019 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 538 din 01-iul-2019

Decizia 863/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 225 din 25-mar-2019

Decizia 861/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 224 din 22-mar-2019

Decizia 843/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013 şi ale art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 224 din 22-mar-2019

Decizia 624/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 176 din 05-mar-2019

Decizia 847/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 910 alin. (3) raportate la art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 177 din 05-mar-2019

Decizia 84/2018 [A] în interpretarea dispoziţiilor art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46-48 din Legea nr. 230/2007, art. 12 pct. B lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Decizia 4/2019 [A] privind recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 546 din 03-iul-2019

Decizia 78/2019 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1)-(3), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 543 din 02-iul-2019

Decizia 332/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. 1 lit. n) şi alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 541 din 02-iul-2019

Decizia 774/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3), art. 84 şi art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Decizia 574/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Decizia 9/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept: ''Dacă sunt incidente dispoziţiile art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă privind perimarea, în cazul suspendării de drept a judecării cererii, conform art. 64 alin. (4) din acelaşi cod, şi dacă reluarea judecării procesului se face prin cerere de redeschidere, formulată de una dintre părţile din proces, sau operează din oficiu, după pronunţarea hotărârii de către instanţa de apel''

publicat in M.Of. 539 din 01-iul-2019

Decizia 132/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Sofia Mariana Moţ din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 539 din 01-iul-2019

Decizia 193/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 792 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 539 din 01-iul-2019

Decizia 192/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (2^4) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 539 din 01-iul-2019

Decizia 240/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 538 din 01-iul-2019

Decizia 4/2019 pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 3/2019 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 538 din 01-iul-2019

Decizia 3/2019 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 524 din 26-iun-2019

Decizia 205/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 16, art. 21 alin. (6) şi art. 50 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 536 din 28-iun-2019

Decizia 224/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Decizia 175/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3-5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 532 din 28-iun-2019

Decizia 3/2019 [R/A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

publicat in M.Of. 526 din 27-iun-2019

Decizia 251/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 şi art. 377 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 527 din 27-iun-2019

Decizia 229/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019

Decizia 119/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 311 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019

Decizia 1/2019 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 524 din 26-iun-2019

Decizia 138/2019 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului de ură

publicat in M.Of. 553 din 05-iul-2019

Decizia 137/2019 pentru numirea domnului Doru-Claudian Frunzulică în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 553 din 05-iul-2019

Decizia 239/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. b) din Codul penal

publicat in M.Of. 553 din 05-iul-2019