Rasfoire documente

Regulament din 2016 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Silvicultură

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2017

Regulament din 2017 de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc

publicat in M.Of. 87 din 31-ian-2017

Regulament din 2016 de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

publicat in M.Of. 112 bis din 09-feb-2017

Regulamentul 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

publicat in M.Of. 155 din 02-mar-2017

Regulament din 2017 preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

publicat in M.Of. 162 din 06-mar-2017

Regulament din 2017 pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel

publicat in M.Of. 184 din 15-mar-2017

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 185 din 15-mar-2017

Regulament din 2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune

publicat in M.Of. 207 din 27-mar-2017

Regulament din 2017 pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică

publicat in M.Of. 271 din 19-apr-2017

Regulamentul 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006

publicat in M.Of. 282 din 21-apr-2017

Regulamentul 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare

publicat in M.Of. 312 din 02-mai-2017

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 340 din 09-mai-2017

Regulament din 2017 privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 344 din 10-mai-2017

Regulament din 2017 de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

publicat in M.Of. 380 din 22-mai-2017

Regulamentul 3/2017 pentru completarea anexei nr. 3 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 391 din 24-mai-2017

Regulament din 2017 privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 416 din 06-iun-2017

Regulamentul 4/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 470 din 22-iun-2017

Regulament din 2017 privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 482 din 26-iun-2017

Regulament din 2017 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

publicat in M.Of. 482 din 26-iun-2017