Rasfoire documente

Regulament din 2016 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Silvicultură

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2017

Regulament din 2017 de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc

publicat in M.Of. 87 din 31-ian-2017

Regulament din 2016 de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

publicat in M.Of. 112 bis din 09-feb-2017

Regulamentul 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

publicat in M.Of. 155 din 02-mar-2017

Regulament din 2017 preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

publicat in M.Of. 162 din 06-mar-2017

Regulament din 2017 pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel

publicat in M.Of. 184 din 15-mar-2017

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 185 din 15-mar-2017

Regulament din 2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune

publicat in M.Of. 207 din 27-mar-2017

Regulament din 2017 pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică

publicat in M.Of. 271 din 19-apr-2017

Regulamentul 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006

publicat in M.Of. 282 din 21-apr-2017

Regulamentul 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare

publicat in M.Of. 312 din 02-mai-2017

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 340 din 09-mai-2017

Regulament din 2017 privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 344 din 10-mai-2017

Regulament din 2017 de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

publicat in M.Of. 380 din 22-mai-2017

Regulamentul 3/2017 pentru completarea anexei nr. 3 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 391 din 24-mai-2017

Regulament din 2017 privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 416 din 06-iun-2017

Regulament din 2017 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 432 bis din 12-iun-2017

Regulamentul 4/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 470 din 22-iun-2017

Regulament din 2017 privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 482 din 26-iun-2017

Regulament din 2017 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

publicat in M.Of. 482 din 26-iun-2017

Regulament din 2017 de procedură al Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 601 din 26-iul-2017

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 601 din 26-iul-2017

Regulament din 2017 de organizare, funcţionare şi procedură a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

publicat in M.Of. 601 din 26-iul-2017

Regulament din 2017 pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 625 din 01-aug-2017

Regulamentul 5/2017 privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pentru instituirea unor măsuri

publicat in M.Of. 619 din 01-aug-2017

Regulamentul 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie

publicat in M.Of. 647 din 07-aug-2017

Regulament din 2017 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Administraţie'' din administraţia publică locală

publicat in M.Of. 656 din 09-aug-2017

Regulament din 2017 privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 659 din 10-aug-2017

Regulamentul 7/2017 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 674 din 17-aug-2017

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi

publicat in M.Of. 697 din 29-aug-2017

Regulament din 2017 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 710 din 01-sep-2017

Regulament din 2017 PRIVIND CONCENTRĂRILE ECONOMICE

publicat in M.Of. 713 bis din 04-sep-2017

Regulamentul 8/2017 pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 718 din 05-sep-2017

Regulamentul 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 760 din 25-sep-2017

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

publicat in M.Of. 768 din 27-sep-2017

Regulamentul 9/2017 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

publicat in M.Of. 773 din 29-sep-2017

Regulamentul 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

publicat in M.Of. 772 din 29-sep-2017

Regulament din 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

publicat in M.Of. 812 din 13-oct-2017

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare a Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

publicat in M.Of. 828 din 19-oct-2017