Rasfoire documente

Regulament din 2016 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Silvicultură

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2017

Regulament din 2017 de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc

publicat in M.Of. 87 din 31-ian-2017

Regulament din 2016 de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Regulamentul 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

publicat in M.Of. 155 din 02-mar-2017

Regulament din 2017 preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

publicat in M.Of. 162 din 06-mar-2017

Regulament din 2017 pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel

publicat in M.Of. 184 din 15-mar-2017

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 185 din 15-mar-2017

Regulament din 2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune

publicat in M.Of. 207 din 27-mar-2017

Regulament din 2017 pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică

publicat in M.Of. 271 din 19-apr-2017

Regulamentul 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006

publicat in M.Of. 282 din 21-apr-2017