Rasfoire documente

Rectificare din 2017 în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 456/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 7 aprilie 2016

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 septembrie 2016

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017

Rectificare din 2017 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1045 din 23 decembrie 2016

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2017

Rectificare din 2017 la art. I pct. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.011 din 16 decembrie 2016

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 17 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 86 din 31-ian-2017

Rectificare din 2017 la Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 16 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 86 din 31-ian-2017

Rectificare din 2017 în sumarul şi în cuprinsul Monitorului Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 24 august 2016, la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2017

Rectificare din 2017 în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 30 iunie 2016 (anexa nr. 5 la actul normativ de bază)

publicat in M.Of. 120 din 13-feb-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 125 din 15-feb-2017

Rectificare din 2017 în anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 şi 112 bis din 9 februarie 2017

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Rectificare din 2017 în anexa nr. 1 ''Cerere de înscriere în Program (Model)'' la Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate'', beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 1 februarie 2017

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Rectificare din 2017 la pct. 12 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 21 decembrie 2016

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Rectificare din 2017 în finalul Hotărârii Guvernului nr. 60/2017 privind alocarea temporară, pentru luna februarie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POIIMM), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 23 februarie 2017

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Rectificare din 2017 în anexa la Decretul nr. 301/1998 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 şi 346 bis din 11 septembrie 1998

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Rectificare din 2017 în titlul şi în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.889/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Vincenzina Cuzmano'' din satul Roşu, comuna Chiajna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1040 din 23 decembrie 2016

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Rectificare din 2017 în anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.694/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie - 20 mai 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 24 august 2016

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Rectificare din 2017 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.020/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Paradis'' din municipiul Iaşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 5 iulie 2013

publicat in M.Of. 193 din 20-mar-2017

Rectificare din 2017 în Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.514/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Maryland'' din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 22 aprilie 2016

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Rectificare din 2017 în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 13 martie 2017

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii nr. 244/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 16 martie 2017

publicat in M.Of. 220 din 30-mar-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017 privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 17 martie 2017

publicat in M.Of. 244 din 07-apr-2017

Rectificare din 2017 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 661 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 28 februarie 2017

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Rectificare din 2017 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 156/2017 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2017

publicat in M.Of. 269 din 18-apr-2017

Rectificare din 2017 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.618/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Anastasia Popescu'' din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 4 iulie 2014

publicat in M.Of. 313 din 02-mai-2017

Rectificare din 2017 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2016 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status profesional curent, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

publicat in M.Of. 316 din 03-mai-2017

Rectificare din 2017 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - P.S.D., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017

publicat in M.Of. 327 din 05-mai-2017

Rectificare din 2017 la Decizia prim-ministrului nr. 368/2017 privind numirea doamnei Daniela Barbu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 26 aprilie 2017

publicat in M.Of. 349 din 11-mai-2017

Rectificare din 2017 la art. I pct. 8 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 5 mai 2017

publicat in M.Of. 372 din 18-mai-2017

Rectificare din 2017 la Decretul nr. 409/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 26 aprilie 2017

publicat in M.Of. 398 din 26-mai-2017

Rectificare din 2017 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2017

publicat in M.Of. 410 din 31-mai-2017

Rectificare din 2017 în Decizia prim-ministrului nr. 429/2017 privind numirea doamnei Carmen-Delia Şotângă în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 25 mai 2017

publicat in M.Of. 417 din 06-iun-2017

Rectificare din 2017 în Decizia prim-ministrului nr. 420/2017 pentru numirea domnului Ştefan Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 19 mai 2017

publicat in M.Of. 421 din 07-iun-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017

publicat in M.Of. 447 din 15-iun-2017

Rectificare din 2017 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009

publicat in M.Of. 471 din 22-iun-2017

Rectificare din 2017 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.044 din 23 decembrie 2016

publicat in M.Of. 471 din 22-iun-2017

Rectificare din 2017 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009

publicat in M.Of. 498 din 29-iun-2017

Rectificare din 2017 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.506/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''umanist'', specializarea ''filologie'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''George Pop de Băseşti'' din municipiul Satu Mare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 5 aprilie 2017

publicat in M.Of. 537 din 10-iul-2017

Rectificare din 2017 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.505/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''umanist'', specializarea ''filologie'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''George Pop de Băseşti'' din localitatea Târgu Lăpuş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 5 aprilie 2017

publicat in M.Of. 537 din 10-iul-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Hotărârii Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017

publicat in M.Of. 548 din 12-iul-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.619/C/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.494/C/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 27 iunie 2017

publicat in M.Of. 578 din 19-iul-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Decretului nr. 608/2017 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 29 iunie 2017

publicat in M.Of. 578 din 19-iul-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.548/C/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 şi 554 bis din 13 iulie 2017

publicat in M.Of. 636 din 03-aug-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 459/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Lugoj-Deva'', aflate pe raza localităţii Lăpugiu de Jos din judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 6 iulie 2017

publicat in M.Of. 642 din 04-aug-2017

Rectificare din 2017 la Decizia prim-ministrului nr. 485/2017 pentru numirea domnului Ion Ciprian Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 27 iunie 2017

publicat in M.Of. 639 din 04-aug-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 8 mai 2017

publicat in M.Of. 657 din 09-aug-2017

Rectificare din 2017 în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.033/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 8 august 2017

publicat in M.Of. 677 din 18-aug-2017

Rectificare din 2017 în anexa la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Mija'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ''ROMARM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 29 iunie 2017

publicat in M.Of. 677 din 18-aug-2017

Rectificare din 2017 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.178/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 7 august 2017

publicat in M.Of. 683 din 23-aug-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 8 mai 2017

publicat in M.Of. 683 din 23-aug-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.509/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Nicholas Kindergarten'' din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 10 septembrie 2014

publicat in M.Of. 688 din 24-aug-2017

Rectificare din 2017 la Decretul nr. 786/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 iulie 2017

publicat in M.Of. 692 din 25-aug-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 706 din 31 august 2017

publicat in M.Of. 730 din 11-sep-2017

Rectificare din 2017 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2016 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017

publicat in M.Of. 741 din 14-sep-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 541/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ''Gavrilă Simion'' Tulcea şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 2 august 2017

publicat in M.Of. 745 din 15-sep-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 577/2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017

publicat in M.Of. 749 din 19-sep-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 903/2016 pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1017 din 19 decembrie 2016

publicat in M.Of. 749 din 19-sep-2017

Rectificare din 2017 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările privare ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD

publicat in M.Of. 768 din 27-sep-2017

Rectificare din 2017 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD

publicat in M.Of. 768 din 27-sep-2017

Rectificare din 2017 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2017 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea acestora în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 25 august 2017

publicat in M.Of. 771 din 28-sep-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii nr. 966/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 5 septembrie 2017

publicat in M.Of. 773 din 29-sep-2017

Rectificare din 2017 la articolul unic din Hotărârea Guvernului nr. 641/2017 pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 11 septembrie 2017

publicat in M.Of. 784 din 03-oct-2017

Rectificare din 2017 la Decizia prim-ministrului nr. 622/2017 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Doina Buzăianu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 21 septembrie 2017

publicat in M.Of. 788 din 04-oct-2017

Rectificare din 2017 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.687/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 6 septembrie 2017

publicat in M.Of. 822 din 18-oct-2017

Rectificare din 2017 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017

publicat in M.Of. 821 din 18-oct-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Constanţa, Dolj, Sibiu şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 7 septembrie 2017

publicat in M.Of. 830 din 19-oct-2017