Rasfoire documente

Rectificare din 2017 în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 456/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 7 aprilie 2016

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 septembrie 2016

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017

Rectificare din 2017 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1045 din 23 decembrie 2016

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2017

Rectificare din 2017 la art. I pct. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.011 din 16 decembrie 2016

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 17 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 86 din 31-ian-2017

Rectificare din 2017 la Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 16 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 86 din 31-ian-2017

Rectificare din 2017 în sumarul şi în cuprinsul Monitorului Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 24 august 2016, la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2017

Rectificare din 2017 în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 30 iunie 2016 (anexa nr. 5 la actul normativ de bază)

publicat in M.Of. 120 din 13-feb-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 125 din 15-feb-2017

Rectificare din 2017 în anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 şi 112 bis din 9 februarie 2017

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Rectificare din 2017 în anexa nr. 1 ''Cerere de înscriere în Program (Model)'' la Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate'', beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 1 februarie 2017

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Rectificare din 2017 la pct. 12 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 21 decembrie 2016

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Rectificare din 2017 în finalul Hotărârii Guvernului nr. 60/2017 privind alocarea temporară, pentru luna februarie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POIIMM), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 23 februarie 2017

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Rectificare din 2017 în anexa la Decretul nr. 301/1998 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 şi 346 bis din 11 septembrie 1998

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Rectificare din 2017 în titlul şi în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.889/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Vincenzina Cuzmano'' din satul Roşu, comuna Chiajna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1040 din 23 decembrie 2016

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Rectificare din 2017 în anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.694/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie - 20 mai 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 24 august 2016

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Rectificare din 2017 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.020/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Paradis'' din municipiul Iaşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 5 iulie 2013

publicat in M.Of. 193 din 20-mar-2017

Rectificare din 2017 în Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.514/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Maryland'' din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 22 aprilie 2016

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Rectificare din 2017 în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 13 martie 2017

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii nr. 244/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 16 martie 2017

publicat in M.Of. 220 din 30-mar-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017 privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 17 martie 2017

publicat in M.Of. 244 din 07-apr-2017

Rectificare din 2017 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 661 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 28 februarie 2017

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Rectificare din 2017 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 156/2017 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2017

publicat in M.Of. 269 din 18-apr-2017