Rasfoire documente

Rezolutia MSC.396(95)/2015 cu privire la Amendamente la Convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW), aşa cum a fost amendată

publicat in M.Of. 212 din 28-mar-2017

Rezolutia MSC.397(95)/2015 cu privire la Amendamente la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

publicat in M.Of. 212 din 28-mar-2017

Rezolutia MSC.370/2014 - Amendamente la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (codul IGC)

publicat in M.Of. 281 din 21-apr-2017

Rezolutia 2347/2017 - Adoptată de Consiliul de Securitate la a 7907-a întrunire din 24 martie 2017

publicat in M.Of. 441 din 14-iun-2017

Rezolutia 2317/2016 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7807-a reuniuni

publicat in M.Of. 518 din 04-iul-2017

Rezolutia MEPC.270(69)/2016 Amendamente la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului)

publicat in M.Of. 547 din 11-iul-2017

Rezolutia MEPC.274(69)/2016 Amendamente la anexa la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

publicat in M.Of. 555 din 13-iul-2017

Rezolutia MEPC.271(69)/2016 Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NOx în zonele de control al emisiilor)

publicat in M.Of. 672 din 17-aug-2017

Rezolutia MEPC.272(69)/2016 Amendamente la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale - (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt)

publicat in M.Of. 672 din 17-aug-2017

Rezolutia 2356/2017 adoptată de către Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7958-a reuniuni

publicat in M.Of. 679 din 19-aug-2017

Rezolutia 2360/2017 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7981-a întâlniri

publicat in M.Of. 679 din 19-aug-2017

Rezolutia 2321/2016 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7821-a reuniuni

publicat in M.Of. 680 din 21-aug-2017