Rasfoire documente

Procedura din 2016 de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

publicat in M.Of. 25 din 10-ian-2017

Procedura din 2016 operaţională privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor staţiilor de bază pentru servicii de comunicaţii electronice

publicat in M.Of. 89 din 31-ian-2017

Procedura din 2017 de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2017

Procedura din 2017 de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Procedura din 2017 de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Procedura din 2017 DE EVALUARE a programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora

publicat in M.Of. 174 din 09-mar-2017

Procedura din 2017 de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili

publicat in M.Of. 277 din 20-apr-2017

Procedura din 2017 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

publicat in M.Of. 368 din 17-mai-2017

Procedura din 2017 de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale

publicat in M.Of. 465 din 21-iun-2017

Procedura din 2017 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

publicat in M.Of. 806 din 12-oct-2017