Rasfoire documente

Norme Tehnice din 2017 privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017

Norme Tehnice din 2017 privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017

Norme Tehnice din 2017 privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017

Norme Tehnice din 2017 privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană fi autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

publicat in M.Of. 156 din 02-mar-2017

Norme Tehnice din 2017 privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun

publicat in M.Of. 180 din 13-mar-2017

Norme Tehnice din 2017 privind utilizarea şi completarea declaraţiei de depozitare temporară

publicat in M.Of. 178 din 13-mar-2017

Norme Tehnice din 2017 de autorizare pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară

publicat in M.Of. 178 din 13-mar-2017

Norme Tehnice din 2017 realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

publicat in M.Of. 223 bis din 31-mar-2017

Norme Tehnice din 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018

publicat in M.Of. 224 bis din 31-mar-2017

Norme Tehnice din 2017 privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale

publicat in M.Of. 363 din 16-mai-2017

Norme Tehnice din 2017 pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

publicat in M.Of. 402 din 29-mai-2017

Norme Tehnice din 2017 privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun

publicat in M.Of. 748 din 18-sep-2017

Norme Tehnice din 2017 privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor

publicat in M.Of. 746 din 18-sep-2017

Norme Tehnice din 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale

publicat in M.Of. 746 din 18-sep-2017