Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2016 privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2017

Norme Metodologice din 2017 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi

publicat in M.Of. 91 din 01-feb-2017

Norme Metodologice din 2017 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Norme Metodologice din 2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016

publicat in M.Of. 103 din 06-feb-2017

Norme Metodologice din 2017 de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

publicat in M.Of. 259 din 13-apr-2017

Norme Metodologice din 2017 de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Norme Metodologice din 2017 de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Norme Metodologice din 2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017

publicat in M.Of. 336 din 09-mai-2017

Norme Metodologice din 2017 privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi

publicat in M.Of. 372 din 18-mai-2017

Norme Metodologice din 2017 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

publicat in M.Of. 396 din 26-mai-2017

Norme Metodologice din 2017 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

publicat in M.Of. 396 din 26-mai-2017

Norme Metodologice din 2017 privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 405 din 30-mai-2017

Norme Metodologice din 2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

publicat in M.Of. 411 din 31-mai-2017

Norme Metodologice din 2017 de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

publicat in M.Of. 436 din 13-iun-2017

Norme Metodologice din 2017 pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

publicat in M.Of. 563 din 17-iul-2017

Norme Metodologice din 2017 pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

publicat in M.Of. 563 din 17-iul-2017

Norme Metodologice din 2017 pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

publicat in M.Of. 563 din 17-iul-2017

Norme Metodologice din 2017 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

publicat in M.Of. 597 din 25-iul-2017

Norme Metodologice din 2017 privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 654 din 09-aug-2017

Norme Metodologice din 2017 de aplicare a Legii nr 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 720 din 06-sep-2017

Norme Metodologice din 2017 de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

publicat in M.Of. 738 din 14-sep-2017

Norme Metodologice din 2017 pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 793 din 06-oct-2017

Norme Metodologice din 2017 cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 808 din 12-oct-2017