Rasfoire documente

Norma 1/2017 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017

Norma din 2017 de aplicare a Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri

publicat in M.Of. 113 din 10-feb-2017

Norma 2/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

publicat in M.Of. 145 bis din 27-feb-2017

Norma 4/2017 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 201 din 23-mar-2017

Norma 3/2017 privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 207 bis din 27-mar-2017

Norma din 2017 ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă'' (NI-ASR-07-VII/0)''

publicat in M.Of. 211 din 28-mar-2017

Norma din 2017 privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Norma 1/2017 privind majorarea sau diminuarea contribuţiilor anuale datorate Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 237 din 06-apr-2017

Norma 6/2017 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Norma 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 248 bis din 11-apr-2017

Norma 5/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Persoanele cărora le este adresată sondarea de piaţă şi a Ghidului MAR - Amânarea publicării informaţiilor privilegiate

publicat in M.Of. 255 din 12-apr-2017

Norma din 2017 privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, în şi din Registrul public al auditorilor financiari

publicat in M.Of. 301 din 27-apr-2017

Norma 13/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006

publicat in M.Of. 312 din 02-mai-2017

Norma 8/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 315 din 03-mai-2017

Norma 9/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011

publicat in M.Of. 315 din 03-mai-2017

Norma 10/2017 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013

publicat in M.Of. 318 din 04-mai-2017

Norma 11/2017 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

publicat in M.Of. 318 din 04-mai-2017

Norma 12/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 318 din 04-mai-2017

Norma 15/2017 privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

publicat in M.Of. 365 din 17-mai-2017

Norma 16/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România

publicat in M.Of. 367 din 17-mai-2017

Norma 14/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Informaţii referitoare la pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot conexe în vederea definirii informaţiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri

publicat in M.Of. 407 din 30-mai-2017

Norma 17/2017 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători

publicat in M.Of. 407 din 30-mai-2017

Norma din 2017 de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare

publicat in M.Of. 438 din 13-iun-2017

Norma din 2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

publicat in M.Of. 447 din 15-iun-2017

Norma din 2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

publicat in M.Of. 447 din 15-iun-2017

Norma din 2017 privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice

publicat in M.Of. 446 din 15-iun-2017

Norma din 2017 privind modalităţile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate şi ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate şi deţinute în alte condiţii decât cele legale de către deţinuţi

publicat in M.Of. 476 din 23-iun-2017

Norma din 2017 de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 513 din 03-iul-2017

Norma 18/2017 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 555 din 13-iul-2017

Norma 19/2017 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 613 bis din 28-iul-2017

Norma 20/2017 privind asigurările auto din România

publicat in M.Of. 624 din 01-aug-2017

Norma din 2017 privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat

publicat in M.Of. 629 din 02-aug-2017

Norma 21/2017 pentru modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013

publicat in M.Of. 678 din 18-aug-2017

Norma din 2017 de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

publicat in M.Of. 691 din 25-aug-2017

Norma 22/2017 privind metodologia de calcul al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

publicat in M.Of. 717 din 05-sep-2017

Norma din 2017 minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate

publicat in M.Of. 822 din 18-oct-2017