Rasfoire documente

Norma 1/2017 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017

Norma din 2017 de aplicare a Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri

publicat in M.Of. 113 din 10-feb-2017

Norma 2/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

publicat in M.Of. 145 din 27-feb-2017

Norma 4/2017 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 201 din 23-mar-2017

Norma 3/2017 privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 207 din 27-mar-2017

Norma din 2017 ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă'' (NI-ASR-07-VII/0)''

publicat in M.Of. 211 din 28-mar-2017

Norma din 2017 privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 215 din 29-mar-2017

Norma 1/2017 privind majorarea sau diminuarea contribuţiilor anuale datorate Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 237 din 06-apr-2017

Norma 6/2017 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

publicat in M.Of. 245 din 10-apr-2017

Norma 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 248 din 11-apr-2017

Norma 5/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Persoanele cărora le este adresată sondarea de piaţă şi a Ghidului MAR - Amânarea publicării informaţiilor privilegiate

publicat in M.Of. 255 din 12-apr-2017