Rasfoire documente

Metodologie din 2016 privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2017

Metodologie din 2016 şi criterii privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2017

Metodologie din 2017 de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 98 din 03-feb-2017

Metodologie din 2017 pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Metodologie din 2017 de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate

publicat in M.Of. 149 din 28-feb-2017

Metodologie din 2017 privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre

publicat in M.Of. 191 din 17-mar-2017

Metodologie din 2017 de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

publicat in M.Of. 204 din 24-mar-2017

Metodologie din 2017 de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Metodologie din 2017 de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018

publicat in M.Of. 233 din 05-apr-2017