Rasfoire documente

Metodologie din 2016 privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2017

Metodologie din 2016 şi criterii privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2017

Metodologie din 2017 de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 98 din 03-feb-2017

Metodologie din 2017 pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Metodologie din 2017 de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate

publicat in M.Of. 149 din 28-feb-2017

Metodologie din 2017 privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre

publicat in M.Of. 191 din 17-mar-2017

Metodologie din 2017 de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

publicat in M.Of. 204 din 24-mar-2017

Metodologie din 2017 de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

publicat in M.Of. 232 din 05-apr-2017

Metodologie din 2017 de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018

publicat in M.Of. 233 din 05-apr-2017

Metodologie din 2017 privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 324 bis din 05-mai-2017

Metodologie din 2017 de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători

publicat in M.Of. 330 din 08-mai-2017

Metodologie din 2017 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 428 din 09-iun-2017

Metodologie din 2017 privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

publicat in M.Of. 443 din 14-iun-2017

Metodologie din 2017 pentru serviciul de sistem

publicat in M.Of. 442 din 14-iun-2017

Metodologie din 2017 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017

publicat in M.Of. 442 din 14-iun-2017

Metodologie din 2017 privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

publicat in M.Of. 502 din 30-iun-2017

Metodologie din 2017 privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată

publicat in M.Of. 524 din 05-iul-2017

Metodologie din 2017 de stabilire a cantităţii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi

publicat in M.Of. 686 din 24-aug-2017