Rasfoire documente

Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2017

Legea 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017

Legea 3/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2017

Legea 4/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2017

Legea 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017

publicat in M.Of. 126 din 16-feb-2017

Legea 6/2017 bugetului de stat pe anul 2017

publicat in M.Of. 127 din 17-feb-2017

Legea 7/2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

publicat in M.Of. 128 din 17-feb-2017

Legea 8/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2017

Legea 9/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2017

Legea 10/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Legea 11/2017 pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 163 din 06-mar-2017

Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Legea 13/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 194 din 20-mar-2017

Legea 14/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 194 din 20-mar-2017

Legea 15/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

publicat in M.Of. 194 din 20-mar-2017

Legea 20/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 194 din 20-mar-2017

Legea 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Legea 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Legea 18/2017 pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Legea 19/2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Legea 23/2017 privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Legea 21/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Legea 22/2017 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017