Rasfoire documente

Instructiunile 1/2017 emise în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2017

Instructiunile 1/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

publicat in M.Of. 173 din 09-mar-2017

Instructiunile 23/2017 pentru modificarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

publicat in M.Of. 172 din 09-mar-2017

Instructiunile 1/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 234 din 05-apr-2017

Instructiunile 2/2017 emise în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

publicat in M.Of. 300 din 27-apr-2017

Instructiunile 1/2017 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

publicat in M.Of. 340 din 09-mai-2017

Instructiunile 2/2017 privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

publicat in M.Of. 367 din 17-mai-2017

Instructiunile 46/2017 privind asigurarea geografică în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 387 din 24-mai-2017

Instructiunile 2/2017 privind abrogarea Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni

publicat in M.Of. 398 din 26-mai-2017

Instructiunile 2/2017 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2017 de către Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 617 din 31-iul-2017

Instructiunile 94/2017 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 646 din 07-aug-2017

Instructiunile 3/2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/ acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale

publicat in M.Of. 673 din 17-aug-2017

Instructiuni din 2017 privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti

publicat in M.Of. 675 din 18-aug-2017

Instructiuni din 2017 de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

publicat in M.Of. 687 din 24-aug-2017

Instructiunile 3/2017 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017

publicat in M.Of. 787 din 04-oct-2017

Instructiunile 4/2017 privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

publicat in M.Of. 802 din 10-oct-2017

Instructiuni din 2017 privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 810 din 13-oct-2017