Rasfoire documente

Hotarirea 1019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Hotarirea 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2017

Hotarirea 1/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2017

Hotarirea 2/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Dobra Călin Ionel

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2017

Hotarirea 3/2017 privind vacantarea locului de deputat al doamnei Luca Andaluzia

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2017

Hotarirea 963/2016 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ''Romgaz'' - S.A.

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017

Hotarirea 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2017

Hotarirea 1/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2017

Hotarirea 2/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2017

Hotarirea 3/2017 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2017

Hotarirea 1017/2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Hotarirea 1018/2016 privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Hotarirea 1020/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordine

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Hotarirea 1021/2016 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Hotarirea 1022/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, şi a Hotărârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017

Hotarirea 1023/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Hotarirea 1386/2016 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Hotarirea 1005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2017

Hotarirea 105/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 ''Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori'', aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2017

Hotarire din 2016 [A] în Cauza Cazan împotriva României

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017

Hotarirea 4/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ştefan Grigoraş-Daniel

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 5/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 6/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 7/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 8/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 9/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 10/2017 privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Hotarirea 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României

publicat in M.Of. 45 din 16-ian-2017

Hotarirea 2/2017 privind modificarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016

publicat in M.Of. 42 din 16-ian-2017

Hotarirea 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 45 din 16-ian-2017

Hotarirea 4/2017 privind validarea unor mandate de deputat

publicat in M.Of. 45 din 16-ian-2017

Hotarirea 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României

publicat in M.Of. 45 din 16-ian-2017

Hotarirea 6/2017 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017

publicat in M.Of. 45 din 16-ian-2017

Hotarirea 11/2017 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2017

Hotarirea 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2017

Hotarirea 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2017

Hotarirea 14/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2017

Hotarirea 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2017

Hotarirea 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2017

Hotarire din 2016 [A] în Cauza Martocian împotriva României

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2017

Hotarirea 2/2017 privind bugetul Senatului pe anul 2017

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Hotarirea 3/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Hotarirea 4/2017 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Hotarirea 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului ''Eudoxiu Hurmuzachi'' pentru românii de pretutindeni

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Hotarirea 18/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Hotarirea 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2017

Hotarirea 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2017

Hotarirea 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2017

Hotarirea 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2017

Hotarirea 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2017

Hotarirea 25/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2017

Hotarirea 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2017

Hotarirea 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 54 din 18-ian-2017

Hotarirea 28/2017 privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2017

Hotarirea 30/2016 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2017

Hotarirea 29/2017 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2017

Hotarirea 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2017

Hotarire din 2016 în Cauza M.C. şi A.C. împotriva României

publicat in M.Of. 61 din 20-ian-2017

Hotarirea 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 58 din 20-ian-2017

Hotarirea 31/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

publicat in M.Of. 60 din 20-ian-2017

Hotarirea 32/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

publicat in M.Of. 60 din 20-ian-2017

Hotarire din 2016 în Cauza Stepanian împotriva României

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2017

Hotarirea 7/2017 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2017

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017

Hotarirea 1/2017 privind respectarea de către auditorii financiari a cerinţelor de pregătire profesională continuă, conform normelor şi reglementărilor din domeniu, aferentă anului 2016

publicat in M.Of. 82 din 30-ian-2017

Hotarirea 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2017

Hotarirea 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017

publicat in M.Of. 85 din 30-ian-2017

Hotarirea 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 88 din 31-ian-2017

Hotarirea 37/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 88 din 31-ian-2017

Hotarirea 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 90 din 31-ian-2017

Hotarirea 39/2017 pentru aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate'', beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

publicat in M.Of. 93 din 01-feb-2017

Hotarirea 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi

publicat in M.Of. 91 din 01-feb-2017

Hotarirea 5/2017 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Hotarirea 6/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 97 din 02-feb-2017

Hotarirea 7/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Hotarirea 8/2017 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Hotarirea 33/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

publicat in M.Of. 95 din 02-feb-2017

Hotarirea 40/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Hotarirea 41/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017

Hotarirea 4/2017 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016

publicat in M.Of. 102 din 06-feb-2017

Hotarirea 1/2017 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2017

publicat in M.Of. 104 din 07-feb-2017

Hotarirea 4/2017 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României

publicat in M.Of. 105 din 07-feb-2017

Hotarirea 114/2016 privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor, ediţia 2015, tradus de Camera Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2017

Hotarirea 115/2016 privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, ediţia 2015, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor, traduse de Camera Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2017

Hotarirea 972/2016 pentru aprobarea planurilor de management al riscului la inundaţii aferent celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2017

Hotarirea 8/2017 privind vacantarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 112 din 09-feb-2017

Hotarirea 9/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 112 din 09-feb-2017

Hotarirea 37/2016 pentru modificarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 4/2016

publicat in M.Of. 112 din 09-feb-2017

Hotarirea 38/2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 7/2016

publicat in M.Of. 112 din 09-feb-2017

Hotarirea 39/2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016

publicat in M.Of. 112 din 09-feb-2017

Hotarirea 43/2017 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 112 din 09-feb-2017

Hotarire din 2016 în Cauza Dragomir împotriva României

publicat in M.Of. 115 din 10-feb-2017

Hotarirea 117/2017 privind aprobarea Listei auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Hotarirea 5/2017 privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ, cu privire la continuarea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice

publicat in M.Of. 119 din 13-feb-2017

Hotarirea 6/2017 privind continuarea misiunii Armatei României, începând cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh şi extinderea ariei de dislocare prin includerea teritoriului statului Kuweit

publicat in M.Of. 119 din 13-feb-2017

Hotarirea 44/2017 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

publicat in M.Of. 118 din 13-feb-2017

Hotarirea 49/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 119 din 13-feb-2017

Hotarirea 50/2017 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 122 din 14-feb-2017

Hotarirea 7/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424 final

publicat in M.Of. 124 din 15-feb-2017

Hotarirea 9/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionuţ Gâdea

publicat in M.Of. 123 din 15-feb-2017

Hotarirea 10/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 125 din 15-feb-2017