Rasfoire documente

Hotarirea 1019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Hotarirea 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2017

Hotarirea 1/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2017

Hotarirea 2/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Dobra Călin Ionel

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2017

Hotarirea 3/2017 privind vacantarea locului de deputat al doamnei Luca Andaluzia

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2017

Hotarirea 963/2016 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ''Romgaz'' - S.A.

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017

Hotarirea 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2017

Hotarirea 1/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2017

Hotarirea 2/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2017

Hotarirea 3/2017 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2017

Hotarirea 1017/2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Hotarirea 1018/2016 privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Hotarirea 1020/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordine

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Hotarirea 1021/2016 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Hotarirea 1022/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, şi a Hotărârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017

Hotarirea 1023/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Hotarirea 1386/2016 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Hotarirea 1005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2017

Hotarirea 105/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 ''Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori'', aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2017

Hotarire din 2016 [A] în Cauza Cazan împotriva României

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017

Hotarirea 4/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ştefan Grigoraş-Daniel

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 5/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 6/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 7/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 8/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 9/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 10/2017 privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Hotarirea 11/2017 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2017