Rasfoire documente

Decizia 590/2017 privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 678 din 18-aug-2017

Decizia 339/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 678 din 18-aug-2017

Decizia 469/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 677 din 18-aug-2017

Decizia 467/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 677 din 18-aug-2017

Decizia 589/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cristian Vasile Bitea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 675 din 18-aug-2017

Decizia 588/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 675 din 18-aug-2017

Decizia 247/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2), art. 91 şi art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 6 alin. (2), (3) şi (5) şi art. 1.103 alin. (1) din Codul civil, precum şi art. 700 alin. 1 din Codul civil din 1864

publicat in M.Of. 675 din 18-aug-2017

Decizia 16/2017 privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de stocare geologică a dioxidului de carbon

publicat in M.Of. 676 din 18-aug-2017

Decizia 523/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014

publicat in M.Of. 676 din 18-aug-2017

Decizia 507/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 676 din 18-aug-2017

Decizia 334/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 674 din 17-aug-2017

Decizia 471/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 673 din 17-aug-2017

Decizia 464/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 672 din 17-aug-2017

Decizia 336/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 669 din 16-aug-2017

Decizia 332/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 667 din 16-aug-2017

Decizia 492/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 665 din 11-aug-2017

Decizia 299/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 665 din 11-aug-2017

Decizia 271/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1), art. 216 alin. (4) şi art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 665 din 11-aug-2017

Decizia 312/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 666 din 11-aug-2017

Decizia 238/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 666 din 11-aug-2017

Decizia 330/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 şi art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 663 din 11-aug-2017

Decizia 277/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 663 din 11-aug-2017

Decizia 349/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 660 din 10-aug-2017

Decizia 276/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 660 din 10-aug-2017

Decizia 430/2017 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

publicat in M.Of. 655 din 09-aug-2017

Decizia 211/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 655 din 09-aug-2017

Decizia 14/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 652 din 08-aug-2017

Decizia 390/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 649 din 08-aug-2017

Decizia 370/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - completul Competent să judece recursul în interesul legii

publicat in M.Of. 649 din 08-aug-2017

Decizia 316/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 651 din 08-aug-2017

Decizia 92/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 651 din 08-aug-2017

Decizia 327/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi ale art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 647 din 07-aug-2017

Decizia 322/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal şi ale art. 246 din Codul penal din 1969

publicat in M.Of. 647 din 07-aug-2017

Decizia 279/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 647 din 07-aug-2017

Decizia 13/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 647 din 07-aug-2017

Decizia 284/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 646 din 07-aug-2017

Decizia 12/2017 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 646 din 07-aug-2017

Decizia 392/2017 [A/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 504 din 30-iun-2017

Decizia 317/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 644 din 07-aug-2017

Decizia 1033/2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 645 din 07-aug-2017

Decizia 1054/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii VERGLASER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 643 din 04-aug-2017

Decizia 372/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'' cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 642 din 04-aug-2017

Decizia 94/2017 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 642 din 04-aug-2017

Decizia 325/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 640 din 04-aug-2017

Decizia 323/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 640 din 04-aug-2017

Decizia 1012/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 641 din 04-aug-2017

Decizia 1011/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii NORD - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 641 din 04-aug-2017

Decizia 1010/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 641 din 04-aug-2017

Decizia 1008/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii LOWE ASISGROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 639 din 04-aug-2017

Decizia 1007/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERLAND BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 639 din 04-aug-2017

Decizia 1006/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CRUCIAŢII BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 639 din 04-aug-2017

Decizia 345/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 633 din 03-aug-2017

Decizia 344/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 633 din 03-aug-2017

Decizia 281/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 633 din 03-aug-2017

Decizia 280/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27, art. 29, art. 31 şi art. 50 lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 633 din 03-aug-2017

Decizia 309/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (3), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit. a), precum şi ale art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 662 din 10-aug-2017

Decizia 587/2017 pentru exercitarea unor atribuţii

publicat in M.Of. 661 din 10-aug-2017

Decizia 586/2017 pentru exercitarea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 661 din 10-aug-2017

Decizia 585/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 661 din 10-aug-2017

Decizia 584/2017 pentru numirea domnului Nicolae Tudose în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 661 din 10-aug-2017

Decizia 583/2017 pentru numirea domnului Ionuţ-Valeriu Andrei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 661 din 10-aug-2017

Decizia 95/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 656 din 09-aug-2017

Decizia 582/2017 privind numirea domnului Petre Ionel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 657 din 09-aug-2017

Decizia 581/2017 privind numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 657 din 09-aug-2017

Decizia 580/2017 pentru numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 657 din 09-aug-2017

Decizia 579/2017 privind numirea domnului Cristian-Gabriel Winzer în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 657 din 09-aug-2017

Decizia 578/2017 privind eliberarea domnului Ştefan Irimia Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 657 din 09-aug-2017

Decizia 577/2017 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor

publicat in M.Of. 657 din 09-aug-2017

Decizia 576/2017 pentru numirea domnului Mircea Florin Biban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 657 din 09-aug-2017

Decizia 575/2017 pentru numirea domnului Cercel Ninel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 657 din 09-aug-2017

Decizia 574/2017 privind eliberarea domnului Ion Trocaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 657 din 09-aug-2017

Decizia 1111/2017 privind modificarea şi completarea Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

publicat in M.Of. 655 din 09-aug-2017

Decizia 1019/2017 privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.

publicat in M.Of. 634 din 03-aug-2017

Decizia 426/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 634 din 03-aug-2017

Decizia 343/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. c) şi ale art. 16 alin. (2) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 634 din 03-aug-2017

Decizia 311/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal

publicat in M.Of. 634 din 03-aug-2017

Decizia 310/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 634 din 03-aug-2017

Decizia 573/2017 pentru numirea domnului Octav-Dan Paxino în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 630 din 02-aug-2017

Decizia 376/2017 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma ''ori în cadrul oricărei persoane juridice'' raportat la art. 292 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 630 din 02-aug-2017

Decizia 375/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 şi ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a dispoziţiilor art. 395 alin. (1) şi (2), art. 398 alin. (1) şi (2), art. 401 şi ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 630 din 02-aug-2017

Decizia 268/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 629 din 02-aug-2017

Decizia 346/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare şi art. I pct. 4 din Legea nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

publicat in M.Of. 627 din 02-aug-2017

Decizia 326/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (12) şi art. 39 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 627 din 02-aug-2017

Decizia 14/2017 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Deva-Muncel (zona Deva), Licenţa nr. 15.995/2013

publicat in M.Of. 626 din 02-aug-2017

Decizia 451/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (3) Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

publicat in M.Of. 626 din 02-aug-2017

Decizia 428/2017 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 37/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 626 din 02-aug-2017

Decizia 275/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 626 din 02-aug-2017

Decizia 381/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 623 din 01-aug-2017

Decizia 374/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 622 din 01-aug-2017

Decizia 572/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

publicat in M.Of. 618 din 31-iul-2017

Decizia 307/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 618 din 31-iul-2017

Decizia 49/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind încălcarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată

publicat in M.Of. 616 din 31-iul-2017

Decizia 39/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''modul de interpretare şi de aplicare a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind dreptul salariaţilor din instituţiile publice la acordarea de tichete de vacanţă, raportat la dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, modificată prin Legea nr. 283/2011, respectiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 - conform cărora în bugetele instituţiilor locale şi centrale pe anii 2012, 2013, 2014 nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete/vouchere de vacanţă personalului din cadrul acestora - în speţă, să se stabilească dacă, pentru anii anterior referiţi, dreptul este efectiv înlăturat sau doar suspendat la nivelul fiecărui an în parte, prin nealocarea sumelor aferente acordării efective a acestui drept''

publicat in M.Of. 615 din 31-iul-2017

Decizia 361/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) teza a doua şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 615 din 31-iul-2017

Decizia 217/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (2) şi art. 396 alin. (2), (3) şi (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 617 din 31-iul-2017

Decizia 1017/2017 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 638 din 04-aug-2017

Decizia 348/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (12) şi art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 636 din 03-aug-2017

Decizia 313/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 636 din 03-aug-2017

Decizia 292/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 483 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 635 din 03-aug-2017

Decizia 485/2017 pentru numirea domnului Ion Ciprian Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 487 din 27-iun-2017