Rasfoire documente

Decizia 645/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (5) şi ale art. 10 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2017

Decizia 636/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2017

Decizia 628/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 787 alin. (5) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2017

Decizia 627/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 713 alin. (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2017

Decizia 626/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2017

Decizia 647/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 470 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Decizia 60/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Decizia 634/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 630/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 629/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 şi a celor ale art. 89 alin. (1) lit. e) raportat la art. 14 lit. b) teza finală din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017

Decizia 554/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017

Decizia 644/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2017

Decizia 639/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2017

Decizia 521/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) pct. 4 şi 10 şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi e) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2017

Decizia 617/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 4 fraza întâi teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017

Decizia 527/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017

Decizia 523/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017

Decizia 470/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017

Decizia 41/2017 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2017

Decizia 40/2017 privind eliberarea domnului Florin Aurel Moţiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2017

Decizia 49/2017 pentru eliberarea domnului Adrian Baboi-Stroe, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2017

Decizia 48/2017 privind numirea domnului Emil Florin Albotă în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2017

Decizia 47/2017 privind revocarea domnului Nelu Stelea din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2017

Decizia 46/2017 privind numirea domnului Dănuţ Alexandru Potor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2017

Decizia 45/2017 privind numirea domnului Dumitru Daniel Botănoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2017

Decizia 44/2017 privind eliberarea doamnei Niculina Tâlvăr din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2017

Decizia 43/2017 pentru numirea domnului Doru Vişan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2017

Decizia 42/2017 pentru eliberarea domnului Aristotel Marius Jude din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2017

Decizia 2/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2017

Decizia 679/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2017

Decizia 404/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2017

Decizia 401/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2017

Decizia 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 25 din 10-ian-2017

Decizia 4/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2017

Decizia 39/2017 privind numirea domnului Geronimo Răducu Brănescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2017

Decizia 38/2017 privind eliberarea domnului Radu Roatiş Cheţan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2017

Decizia 37/2017 pentru eliberarea doamnei Alina Seghedi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2017

Decizia 36/2017 pentru eliberarea domnului Radu Mihaiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2017

Decizia 35/2017 pentru eliberarea doamnei Mihaela Vrabete din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2017

Decizia 34/2017 pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2017

Decizia 33/2017 pentru eliberarea domnului Gheorghe Pătraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2017

Decizia 32/2017 privind eliberarea domnului Horaţiu Silviu Anghelescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2017

Decizia 31/2017 privind eliberarea doamnei Erika Stanciu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2017

Decizia 30/2017 pentru eliberarea doamnei Daniela Giurcă, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2017

Decizia 29/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2017

Decizia 3/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2017

Decizia 34/2016 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea problemă de drept: ''În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 din Codul muncii cu referire la art. 278 alin. (1) din Codul muncii şi art. 1.326 din Codul civil, comunicarea, prin poştă electronică, de către angajator a deciziei de concediere individuală emise potrivit art. 76 din Codul muncii reprezintă o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanşeze curgerea termenului de contestare jurisdicţională a deciziei, potrivit art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 combinat cu art. 216 din Legea nr. 62/2011 cu referire la art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiind aplicabile ca normă generală prevederile art. 154 alin. (6) din Codul de procedură civilă? În condiţiile unui răspuns afirmativ la prima întrebare, decizia comunicată prin poştă electronică trebuie să respecte cerinţele formale impuse de Legea nr. 455/2001, referitoare la înscrisul în formă electronică, sau este suficientă transmiterea deciziei în format accesibil electronic (în speţă document pdf)?''

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2017

Decizia 25/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general adjunct la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2017

Decizia 24/2017 pentru numirea domnului Gigel Paraschiv în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2017

Decizia 23/2017 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Constantin-Cătălin Radu, secretar general al Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2017

Decizia 633/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Decizia 604/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 769 alin. (9) ultima teză din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Decizia 592/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Decizia 591/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (5) şi (5^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Decizia 553/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 raportat la art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Decizia 59/2017 privind numirea domnului Bogdan-Nicolae Stan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2017

Decizia 58/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen-Dragoş Doroş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2017

Decizia 732/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2017

Decizia 57/2017 privind numirea domnului Liviu Cozmin Stoica în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 56/2017 privind numirea doamnei Lidia Manuela Onofrei în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 55/2017 privind eliberarea doamnei Gabriela Coman din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 54/2017 privind numirea domnului Viorel Ştefu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 53/2017 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela Scutea din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 52/2017 pentru numirea domnului Rareş Trişcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 51/2017 pentru numirea domnului Ovidiu Aurelian Flori în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 50/2017 pentru eliberarea domnului Marcel Ioan Boloş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 635/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 641/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017

Decizia 632/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017

Decizia 1/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Decizia 877/2016 privind organizarea Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2017

Decizia 3/2017 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 1/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2017

Decizia 16/2017 privind numirea domnului Mihai Busuioc în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2017

Decizia 15/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Busuioc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2017

Decizia 550/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2017

Decizia 619/2016 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2017

Decizia 14/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Ecaterina Coruţ a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2017

Decizia 13/2017 privind eliberarea domnului Dan-Flaviu Nechita, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2017

Decizia 12/2017 privind eliberarea domnului Liviu-Sorin Iolu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2017

Decizia 11/2017 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela-Raluca Popovici din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2017

Decizia 10/2017 privind eliberarea doamnei Sorana Rodica Baciu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2017

Decizia 9/2017 privind eliberarea domnului Victor Giosan, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2017

Decizia 8/2017 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Elena Maria Gheorghiu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2017

Decizia 7/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius-Ionuţ Ungureanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2017

Decizia 6/2017 privind eliberarea doamnei Ioana Ursu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2017

Decizia 5/2017 privind eliberarea doamnei Monica Emanuela Althamer, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2017

Decizia 4/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Livia Stan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2017

Decizia 3/2017 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Frantz Kalapis, secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2017

Decizia 1/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Decizia 2/2017 privind eliberarea doamnei Rela Nicoleta Ştefănescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2017

Decizia 552/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2017

Decizia 651/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2017

Decizia 1/2017 privind eliberarea doamnei Anca Păduraru-Niculescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Decizia 1/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Decizia 680/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2017

Decizia 606/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) şi art. 511 alin. (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2017

Decizia 605/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2017

Decizia 589/2016 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) şi ale art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017

Decizia 2/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-13 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017

Decizia 28/2017 privind numirea domnului George Ciamba în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 16 din 06-ian-2017