Rasfoire documente

Decizia 756/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (3) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 293 din 25-apr-2017

Decizia 703/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 alin. (1) lit. c) din Codul penal

publicat in M.Of. 293 din 25-apr-2017

Decizia 31/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 294 din 26-apr-2017

Decizia 25/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 şi art. 246 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 294 din 26-apr-2017

Decizia 17/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative situaţiei în care agentul economic a achitat taxa de autorizare înainte de termenele prevăzute de dispoziţiile art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v) B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 şi a Legii nr. 124/2015''

publicat in M.Of. 292 din 25-apr-2017

Decizia 777/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) teza a doua, ale art. 123 alin. (2) şi ale art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 292 din 25-apr-2017

Decizia 90/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 291 din 25-apr-2017

Decizia 11/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în integralitatea sa, precum şi a celor ale art. 39 alin. (2) din acest act normativ

publicat in M.Of. 291 din 25-apr-2017

Decizia 8/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: ''dacă în sensul legii penale, profesorul din învăţământul preuniversitar de stat este funcţionar public în accepţiunea art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal sau în accepţiunea art. 175 alin. (2) din Codul penal''

publicat in M.Of. 290 din 25-apr-2017

Decizia 9/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 290 din 25-apr-2017

Decizia 360/2017 privind constituirea Consiliului interministerial pentru pregătirea şi exercitarea preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 288 din 24-apr-2017

Decizia 359/2017 privind numirea domnului Radu-Gheorghe Antohe în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 288 din 24-apr-2017

Decizia 358/2017 pentru constituirea Comitetului interministerial privind asigurarea suportului tehnic necesar pentru sprijinirea noilor proiecte energetice cu potenţial de dezvoltare în partea românească a Mării Negre

publicat in M.Of. 288 din 24-apr-2017

Decizia 357/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 288 din 24-apr-2017

Decizia 365/2017 privind numirea domnului Constantin Gheorghe în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

publicat in M.Of. 289 din 24-apr-2017

Decizia 364/2017 pentru numirea domnului Mălin-Matei Muşetescu în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 289 din 24-apr-2017

Decizia 363/2017 pentru eliberarea domnului Grigore Baboianu din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 289 din 24-apr-2017

Decizia 362/2017 privind numirea domnului Claudiu-Sorin Roşu-Mareş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 289 din 24-apr-2017

Decizia 361/2017 privind eliberarea domnului Dorin-Octavian Corcheş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 289 din 24-apr-2017

Decizia 783/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 289 din 24-apr-2017

Decizia 354/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Ioan Ghica în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 286 din 24-apr-2017

Decizia 6/2017 [A] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Interpretarea dispoziţiilor art. 253^1 din Codul penal din 1969, în sensul de a lămuri dacă intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 noiembrie 2015 [prin care s-a constatat că sintagma «raporturi comerciale» din cuprinsul dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională], fiind dezincriminată, fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale în sensul art. 253^1 din Codul penal din 1969, în situaţia în care atât actul sau decizia funcţionarului public, cât şi raporturile comerciale cu beneficiarul au avut loc anterior datei de 1.10.2011 când a intrat în vigoare Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, când noţiunea de «raport comercial» avea un înţeles normativ determinat şi determinabil prin prisma dispoziţiilor Codului comercial, cum s-a stabilit în paragraful 20 din Decizia Curţii Constituţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015'' şi stabileşte: Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial pentru o persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 845 din 13 noiembrie 2015, fiind dezincriminată, indiferent de data îndeplinirii actului ori a participării la luarea deciziei şi indiferent de data raporturilor comerciale

publicat in M.Of. 284 din 24-apr-2017

Decizia 8/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 285 din 24-apr-2017

Decizia 7/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a celor ale art. 18 alin. (3) din acelaşi act normativ, prin raportare la prevederile art. 322 prima frază din Codul de procedură civilă de la 1865 şi art. 322 pct. 10 din acelaşi cod

publicat in M.Of. 285 din 24-apr-2017

Decizia 356/2017 privind exercitarea unor atribuţii

publicat in M.Of. 283 din 21-apr-2017

Decizia 355/2017 privind numirea domnului Petru Armean în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 283 din 21-apr-2017

Decizia 11/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 aprilie 2017

publicat in M.Of. 283 din 21-apr-2017

Decizia 602/2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 281 din 21-apr-2017

Decizia 314/2017 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

publicat in M.Of. 279 din 20-apr-2017

Decizia 353/2017 privind numirea domnului Cosmin Ghiţă în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 279 din 20-apr-2017

Decizia 352/2017 privind numirea doamnei Alina-Claudia Moldovan în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 279 din 20-apr-2017

Decizia 1/2017 privind aprobarea taxei de eliberare a Cardului profesional european pentru farmaciştii membri ai Colegiului Farmaciştilor din România

publicat in M.Of. 278 din 20-apr-2017

Decizia 492/2017 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării Autorităţii de Supraveghere Financiară acordate domnului Dan Odobescu în calitate de membru - preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A.

publicat in M.Of. 267 din 14-apr-2017

Decizia 346/2017 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 267 din 14-apr-2017

Decizia 334/2017 pentru numirea domnului Grigore Mihai Giurgiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decizia 775/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul penal, ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, ale art. 344 alin. (3) şi (4) şi ale art. 374 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 264 din 14-apr-2017

Decizia 743/2016 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) din Codul de procedură penală şi a celor ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 263 din 13-apr-2017

Decizia 723/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 263 din 13-apr-2017

Decizia 345/2017 privind numirea doamnei Stana Simona Ţeighiu-Jurj în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 344/2017 privind numirea doamnei Carmelia Mariana Dragomir Bălănică în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 343/2017 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 342/2017 privind numirea doamnei Violeta Tudorie în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 341/2017 privind eliberarea domnului Petrescu-Marius Marin din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 340/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 339/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 338/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Lilian Onescu din funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului în funcţia publică vacantă de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 337/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gicu Iorga a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 336/2017 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 89/2017 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

publicat in M.Of. 260 din 13-apr-2017

Decizia 245/2017 privind reglementarea serviciului de amator

publicat in M.Of. 261 din 13-apr-2017

Decizia 17/2017 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi art. 215^1 alin. (6) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 261 din 13-apr-2017

Decizia 3/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: ''atunci când o persoană comite, în aceeaşi împrejurare, una sau mai multe acţiuni care pot constitui elementul material conform enumerării din art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, având ca obiect material mai multe categorii de droguri, prevăzute în tabele diferite (de risc şi de mare risc), ne aflăm în prezenţa unui concurs de infracţiuni prevăzut de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 şi art. 2 alin. (2) din aceeaşi lege cu aplicarea art. 38 din Codul penal, sau a unei unităţi legale de infracţiuni sub forma infracţiunii continuate, prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ori a infracţiunii complexe prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (2) din Codul penal''

publicat in M.Of. 259 din 13-apr-2017

Decizia 701/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 şi art. 141^1 din Codul penal din 1969, art. 50 şi art. 187 din Codul penal şi art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

publicat in M.Of. 259 din 13-apr-2017

Decizia 16/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la ''interpretarea dispoziţiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă, respectiv dacă este admisibilă formularea mai multor cereri de fixare a sumei definitive în condiţiile în care obligaţia stabilită prin titlul executoriu nu este adusă la îndeplinire''

publicat in M.Of. 258 din 13-apr-2017

Decizia 696/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 258 din 13-apr-2017

Decizia 335/2017 privind numirea domnului Sterică Fudulea în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decizia 333/2017 pentru numirea domnului Ion Radu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decizia 332/2017 pentru numirea domnului Ion Cîmpeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decizia 331/2017 privind numirea doamnei Petruţa-Raluca Niţă în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decizia 792/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) şi alin. (2) lit. f), precum şi ale art. 75 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 256 din 12-apr-2017

Decizia 45/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 478 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 300 din 27-apr-2017

Decizia 369/2017 privind eliberarea domnului Cristian Dima din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 298 din 26-apr-2017

Decizia 368/2017 privind numirea doamnei Daniela Barbu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 298 din 26-apr-2017

Decizia 367/2017 privind numirea domnului Varol Amet în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 298 din 26-apr-2017

Decizia 366/2017 privind eliberarea domnului Florin Marius Tacu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 298 din 26-apr-2017

Decizia 101/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2.278 din Codul civil

publicat in M.Of. 297 din 26-apr-2017

Decizia 781/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 296 din 26-apr-2017

Decizia 776/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 295 din 26-apr-2017

Decizia 770/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 295 din 26-apr-2017

Decizia 768/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1), (4) şi (6) şi art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 295 din 26-apr-2017

Decizia 12/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 253 din 12-apr-2017

Decizia 4/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: ''Dacă în interpretarea şi aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 397 din data de 15 iunie 2016, privind încheierea unui acord de mediere referitor la infracţiunile pentru care poate interveni împăcarea, intră sub incidenţa legii penale mai favorabile dispoziţiile art. 5 din Codul penal''

publicat in M.Of. 255 din 12-apr-2017

Decizia 5/2017 [R] cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''este funcţionar public în sensul art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal sau este considerată funcţionar public în sensul art. 175 alin. (2) din Codul penal persoana fizică acţionând în calitate de medic şef de secţie la un spital public, prevăzut de art. 163 din Legea nr. 95/2006, în baza unui contract de administrare, prevăzut de art. 185 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, fără a avea încheiat în acelaşi timp un contract individual de muncă, distinct, pe o perioadă nedeterminată cu respectivul spital public, în ceea ce priveşte activitatea de medic curant în cadrul secţiei pe care o conduce''

publicat in M.Of. 254 din 12-apr-2017

Decizia 521/2017 pentru stabilirea formei, conţinutului şi a modalităţii de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016

publicat in M.Of. 252 din 11-apr-2017

Decizia 19/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dacă textul de lege indicat vizează trei situaţii distincte de aplicabilitate a dispoziţiilor Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, iar situaţia cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului şi suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, este subsumată condiţiei generale de a formula o cerere în baza legilor de reparaţie

publicat in M.Of. 249 din 11-apr-2017

Decizia 18/2016 [A] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Piteşti privind competenţa funcţională a tribunalelor specializate (Argeş, Cluj, Mureş) în soluţionarea litigiilor cu profesionişti, altele decât cele la care se referă art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, competenţă determinată exclusiv de calitatea de profesionist (fost comerciant) a părţilor procesului civil, în raport şi cu prevederile art. 228 alin. (2) din Legea nr. 71/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de lipsa unui criteriu legal pentru atribuirea competenţei în aceste litigii

publicat in M.Of. 237 din 06-apr-2017

Decizia 739/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 234 din 05-apr-2017

Decizia 86/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 235 din 05-apr-2017

Decizia 23/2017 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 14 [referitor la art. 35 alin. (1^1)] şi pct. 19 [referitor la art. 46 alin. (4^3)] din Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 235 din 05-apr-2017

Decizia 329/2017 pentru înfiinţarea, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii

publicat in M.Of. 236 din 05-apr-2017

Decizia 328/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 236 din 05-apr-2017

Decizia 327/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială

publicat in M.Of. 236 din 05-apr-2017

Decizia 326/2017 privind numirea domnului Sorin Cristian Giuvelea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 236 din 05-apr-2017

Decizia 325/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Doru Petru Dudaş din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 236 din 05-apr-2017

Decizia 324/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Crucean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 236 din 05-apr-2017

Decizia 323/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul George Sava a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 236 din 05-apr-2017

Decizia 322/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Ilie Aprodu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 236 din 05-apr-2017

Decizia 321/2017 privind numirea domnului Eugen-Gabriel Mazilu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 236 din 05-apr-2017

Decizia 320/2017 privind numirea domnului Cornel Brezuică în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 236 din 05-apr-2017

Decizia 259/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Decizia 12/2017 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 98 lit. f) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, forma în vigoare la data de 28 decembrie 2012 - ce vizează încetarea de drept a raportului de serviciu - în caz de condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă pentru o altă faptă decât cele prevăzute de art. 54 lit. h) din aceeaşi lege la o sancţiune privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969''

publicat in M.Of. 233 din 05-apr-2017

Decizia 14/2017 cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 29618 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la titlul IX2 din Codul fiscal, în situaţia categoriei profesionale a procurorilor, sintagma ''loc de realizare al venitului'' are în vedere desfăşurarea unui singur raport de serviciu, în sensul unui singur loc de realizare al venitului, indiferent de desfăşurarea activităţii în unităţi diferite de parchet

publicat in M.Of. 229 din 04-apr-2017

Decizia 752/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (9) prima teză din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 231 din 04-apr-2017

Decizia 784/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2), art. 86 alin. (4), art. 110 alin. (3) lit. a) şi ale art. 111 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a prevederilor art. 249 şi ale art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 230 din 04-apr-2017

Decizia 725/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal

publicat in M.Of. 230 din 04-apr-2017

Decizia 8/2017 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 230 din 04-apr-2017

Decizia 58/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Decizia 762/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 224 din 31-mar-2017

Decizia 1/2017 [A] cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, raportate la art. 2 alin. (1) lit. b), c) şi f), art. 8 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 223 din 31-mar-2017

Decizia 675/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. f) cu trimitere la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 222 din 31-mar-2017