Rasfoire documente

Decizia 11/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă sintagmele «nu se acordă», respectiv «nu se aplică», cuprinse în textele legale menţionate, se referă la substanţa dreptului la acordarea indemnizaţiei la ieşirea la pensie sau reprezintă doar o suspendare a acordării acestei indemnizaţii şi, totodată, în eventualitatea în care cele două sintagme vizează doar suspendarea exerciţiului dreptului la indemnizaţia la ieşirea la pensie, dacă această suspendare se referă numai la perioada anului 2014, respectiv 2015, şi numai la persoanele al căror drept la pensie s-a deschis în anul 2014, respectiv 2015, sau vizează toate persoanele care au vocaţie la plata acestei indemnizaţii, indiferent de data deschiderii dreptului la pensie pentru acestea

publicat in M.Of. 204 din 24-mar-2017

Decizia 8/2017 [R] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept: ''Dispoziţiile art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează sau nu în sensul că se aplică persoanelor care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare?''

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 299/2017 privind numirea unui reprezentant al Guvernului în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 298/2017 privind numirea domnului Cristian Vasile Bitea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 297/2017 privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 296/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ilie Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 295/2017 privind numirea domnului Cezar Stancu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 294/2017 privind numirea doamnei Gabriela Constantin în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 302/2017 privind numirea domnului Valentin Korman în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 203 din 23-mar-2017

Decizia 301/2017 privind numirea domnului Dan Iliovici în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 203 din 23-mar-2017

Decizia 300/2017 privind eliberarea doamnei Cristinela Odeta Nestor din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 203 din 23-mar-2017

Decizia 14/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014

publicat in M.Of. 201 din 23-mar-2017

Decizia 760/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 201 din 23-mar-2017

Decizia 706/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 280/2017 privind numirea doamnei Raluca Georgiana Ţena în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Decizia 24/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Decizia 716/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Decizia 265/2017 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 186 din 15-mar-2017

Decizia 275/2017 privind numirea doamnei Mirela Bărbulescu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 195 din 20-mar-2017

Decizia 274/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Petru Alexandru Frătean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 195 din 20-mar-2017

Decizia 708/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 195 din 20-mar-2017

Decizia 674/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi II din Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 194 din 20-mar-2017

Decizia 673/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 193 din 20-mar-2017

Decizia 273/2017 privind numirea domnului Marian Burcea în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Decizia 787/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (4) şi (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Decizia 272/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Bud Radu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 191 din 17-mar-2017

Decizia 714/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 191 din 17-mar-2017

Decizia 712/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 5/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 191 din 17-mar-2017

Decizia 128/2017 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

publicat in M.Of. 190 din 17-mar-2017

Decizia 463/2017 privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora

publicat in M.Of. 190 din 17-mar-2017

Decizia 785/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 190 din 17-mar-2017

Decizia 271/2017 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 270/2017 privind numirea domnului Radu-Florin Bădoiu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 269/2017 privind numirea domnului Ionuţ Pascu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 268/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Irina Leulescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 267/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 266/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general al Ministerului Energiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 749/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) şi a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 9/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-17 martie 2017

publicat in M.Of. 189 din 16-mar-2017

Decizia 63/2017 [R] referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare - Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea judecătorească - Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cereri formulate de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de Preşedintele României

publicat in M.Of. 145 din 27-feb-2017

Decizia 695/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa, şi în special a prevederilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 alin. (1) şi art. 11 din acest act normativ

publicat in M.Of. 183 din 15-mar-2017

Decizia 68/2017 referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, cerere formulată de preşedintele Senatului

publicat in M.Of. 181 din 14-mar-2017

Decizia 682/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

publicat in M.Of. 182 din 14-mar-2017

Decizia 256/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius Cristian Bădescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 180 din 13-mar-2017

Decizia 255/2017 privind numirea doamnei Monica-Laura Ion în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 180 din 13-mar-2017

Decizia 254/2017 privind numirea domnului Gabriel Stătescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 180 din 13-mar-2017

Decizia 253/2017 privind numirea domnului Alexandru Chirilă în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 180 din 13-mar-2017

Decizia 252/2017 privind eliberarea doamnei Monica-Laura Ion din funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 180 din 13-mar-2017

Decizia 251/2017 privind numirea domnului Ionuţ Sorin Apostu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 180 din 13-mar-2017

Decizia 250/2017 privind revocarea domnului Mihai-Alexandru Moia din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 180 din 13-mar-2017

Decizia 249/2017 privind numirea domnului Traian Constantin Petcu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 180 din 13-mar-2017

Decizia 248/2017 privind numirea domnului Dan Octavian Alexandrescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 180 din 13-mar-2017

Decizia 737/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 178 din 13-mar-2017

Decizia 780/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 21 şi art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 97 pct. 1 şi art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 177 din 13-mar-2017

Decizia 247/2017 privind numirea doamnei Alina-Florentina Porojan în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 176 din 10-mar-2017

Decizia 2/2017 [A] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitor la ''admisibilitatea exercitării căii extraordinare de atac a recursului împotriva încheierilor prin care a fost întrerupt cursul judecăţii, pronunţate de instanţele de apel, în situaţia în care apelul este ultima cale de atac''

publicat in M.Of. 175 din 10-mar-2017

Decizia 284/2017 pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 175 din 10-mar-2017

Decizia 20/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 641 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării acestora prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

publicat in M.Of. 175 din 10-mar-2017

Decizia 773/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.372 alin. (1) şi (2) din Codul civil

publicat in M.Of. 174 din 09-mar-2017

Decizia 5/2017 [R] cu privire la modul de aplicare şi interpretare unitară a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării'', republicată, cu modificările ulterioare, după data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 172 din 09-mar-2017

Decizia 246/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Niţu Marin în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decizia 754/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 199 din 22-mar-2017

Decizia 293/2017 privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 292/2017 privind numirea domnului Zsolt Lorincz Gyongyossy în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 291/2017 privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 290/2017 privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 289/2017 privind eliberarea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 288/2017 privind numirea domnului Daniel Rădulescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 287/2017 privind eliberarea doamnei Ionelia Claudia Grosu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 286/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Mihail Tudor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 285/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Claudiu Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 284/2017 privind aplicarea mobilităţii domnului Ion Cristinel Rujan din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 283/2017 privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către domnul Nicolae Grofu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 282/2017 pentru numirea domnului Marin-Marius Florea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 281/2017 pentru eliberarea domnului Petre-Dragoş Voinescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 746/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 200 din 22-mar-2017

Decizia 279/2017 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 265/2017 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Decizia 278/2017 privind numirea domnului Doru Adrian Păunescu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Decizia 277/2017 privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 ''Energia viitorului'', Astana, Kazahstan

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Decizia 276/2017 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Radu Petru Şerban din funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 ''Energia viitorului'', Astana, Kazahstan

publicat in M.Of. 197 din 21-mar-2017

Decizia 359/2017 privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea ''Euroins România Asigurare Reasigurare'' - S.A.

publicat in M.Of. 198 din 21-mar-2017

Decizia 666/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 171 din 09-mar-2017

Decizia 4/2017 privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Decizia 240/2017 privind numirea domnului Constantin Munteanu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Decizia 769/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu referire la imobilul menţionat la poziţia nr. 272 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005

publicat in M.Of. 169 din 08-mar-2017

Decizia 220/2017 privind eliberarea doamnei Ruxandra Elena Gîndu din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 158 din 02-mar-2017

Decizia 219/2017 pentru numirea domnului Dorin-Octavian Corcheş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 158 din 02-mar-2017

Decizia 218/2017 pentru numirea domnului Vicenţiu-Mircea Irimie în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

publicat in M.Of. 158 din 02-mar-2017

Decizia 217/2017 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Pricăjan Dan-Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 158 din 02-mar-2017

Decizia 704/2016 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (7) şi art. 238 alin. (1) teza finală din Codul de procedură penală, în varianta anterioară modificării prin art. II pct. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016

publicat in M.Of. 158 din 02-mar-2017

Decizia 643/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 158 din 02-mar-2017

Decizia 2/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Decizia 216/2017 pentru numirea domnului Marian Păun în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de Reformă Feroviară

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Decizia 215/2017 pentru eliberarea domnului Robert-Răzvan Dobre din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de Reformă Feroviară

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Decizia 705/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 4 alin. (2) şi (3) şi art. 6 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 155 din 02-mar-2017

Decizia 214/2017 pentru numirea domnului Robert-Iulian Stănescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedinte al consiliului de administraţie

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decizia 213/2017 pentru eliberarea doamnei Ileana Ciutan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decizia 709/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 153 din 01-mar-2017

Decizia 8/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1-2 martie 2017

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Decizia 1/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind latura obiectivă a infracţiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011

publicat in M.Of. 152 din 28-feb-2017