Rasfoire documente

Decizia 562/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 837 din 23-oct-2017

Decizia 588/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 835 din 20-oct-2017

Decizia 17/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 octombrie 2017

publicat in M.Of. 835 din 20-oct-2017

Decizia 597/2017 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

publicat in M.Of. 826 din 19-oct-2017

Decizia 655/2017 privind numirea doamnei Elena Doina Dascălu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 827 din 19-oct-2017

Decizia 357/2017 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 827 din 19-oct-2017

Decizia 654/2017 privind numirea doamnei Sevil Shhaideh în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 824 din 18-oct-2017

Decizia 520/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi ale art. 304 alin. (1) şi alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 824 din 18-oct-2017

Decizia 435/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 824 din 18-oct-2017

Decizia 1396/2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INTERFIDES INTERNATIONAL - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 821 din 18-oct-2017

Decizia 653/2017 pentru numirea domnului Marian Chivu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 821 din 18-oct-2017

Decizia 652/2017 privind numirea domnului Victor Lucian Ionescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 821 din 18-oct-2017

Decizia 396/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) şi (4)din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 821 din 18-oct-2017

Decizia 151/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

publicat in M.Of. 821 din 18-oct-2017

Decizia 22/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept: ''a) Dacă angajaţii unei persoane juridice de drept privat - societate cu activitate financiar bancară cu capital de stat au calitatea de funcţionari publici potrivit art. 147 alin. 1 din Codul penal de la 1969; b) Dacă persoana juridică de drept privat - societate cu activitate financiar bancară cu capital de stat este o unitate la care se referă art. 145 din Codul penal de la 1969''

publicat in M.Of. 823 din 18-oct-2017

Decizia 651/2017 pentru eliberarea domnului Marius Nica din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 820 din 17-oct-2017

Decizia 382/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 820 din 17-oct-2017

Decizia 456/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 818 din 17-oct-2017

Decizia 503/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 816 din 16-oct-2017

Decizia 42/2017 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 159 alin. (5) şi a dispoziţiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală''

publicat in M.Of. 815 din 16-oct-2017

Decizia 650/2017 privind numirea domnului Marius-Iulian Carabulea în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 815 din 16-oct-2017

Decizia 649/2017 pentru eliberarea domnului Marius-Iulian Carabulea din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 815 din 16-oct-2017

Decizia 505/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 789 din 05-oct-2017

Decizia 404/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 789 din 05-oct-2017

Decizia 373/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 789 din 05-oct-2017

Decizia 640/2017 pentru numirea doamnei Roxana-Cezarina Bănică în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 788 din 04-oct-2017

Decizia 639/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 788 din 04-oct-2017

Decizia 638/2017 privind numirea domnului Dan Trăsnea în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 788 din 04-oct-2017

Decizia 637/2017 privind numirea doamnei Daniela Mincu în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 788 din 04-oct-2017

Decizia 636/2017 privind numirea doamnei Ecaterina-Milica Dobrotă în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 788 din 04-oct-2017

Decizia 635/2017 privind numirea doamnei Luisa-Mădălina Maria în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 788 din 04-oct-2017

Decizia 634/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul de către domnul Dorel Tudor

publicat in M.Of. 788 din 04-oct-2017

Decizia 511/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

publicat in M.Of. 788 din 04-oct-2017

Decizia 506/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 788 din 04-oct-2017

Decizia 406/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 334 alin. (4) din Codul penal, prin raportare la prevederile art. 112 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 788 din 04-oct-2017

Decizia 480/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 787 din 04-oct-2017

Decizia 206/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

publicat in M.Of. 787 din 04-oct-2017

Decizia 622/2017 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Doina Buzăianu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 756 din 21-sep-2017

Decizia 263/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009] şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 786 din 04-oct-2017

Decizia 259/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 321 şi ale art. 411 alin. (2) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 786 din 04-oct-2017

Decizia 454/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (2)-(4) şi (7) din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 785 din 04-oct-2017

Decizia 403/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 785 din 04-oct-2017

Decizia 205/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

publicat in M.Of. 785 din 04-oct-2017

Decizia 633/2017 privind numirea domnului Iulian Cliseru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

publicat in M.Of. 784 din 03-oct-2017

Decizia 632/2017 privind numirea domnului Iulian Offenberg în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

publicat in M.Of. 784 din 03-oct-2017

Decizia 631/2017 privind numirea domnului Gigi Dragomir în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

publicat in M.Of. 784 din 03-oct-2017

Decizia 630/2017 privind eliberarea domnului Iulian Offenberg din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

publicat in M.Of. 784 din 03-oct-2017

Decizia 495/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

publicat in M.Of. 784 din 03-oct-2017

Decizia 402/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (4) şi art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 784 din 03-oct-2017

Decizia 342/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

publicat in M.Of. 784 din 03-oct-2017

Decizia 485/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi ale acestui act normativ în ansamblul său, precum şi cea a prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005

publicat in M.Of. 783 din 03-oct-2017

Decizia 358/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 783 din 03-oct-2017

Decizia 362/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 şi art. 319 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 780 din 03-oct-2017

Decizia 453/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 781 din 03-oct-2017

Decizia 415/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 346 alin. (7) din acelaşi cod

publicat in M.Of. 781 din 03-oct-2017

Decizia 629/2017 pentru numirea domnului Sorin-Vintilă Meşter în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 779 din 02-oct-2017

Decizia 394/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 583 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

publicat in M.Of. 779 din 02-oct-2017

Decizia 500/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 774 din 29-sep-2017

Decizia 628/2017 pentru numirea domnului Adrian Marius Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 771 din 28-sep-2017

Decizia 627/2017 pentru eliberarea domnului Sterică Fudulea din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 771 din 28-sep-2017

Decizia 539/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^3 lit. a) şi d), art. 296^21, art. 296^22, art. 296^25, art. 296^27 şi ale art. 296^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 771 din 28-sep-2017

Decizia 538/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. c), art. 52^1 alin. (2) şi ale art. 83 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 771 din 28-sep-2017

Decizia 416/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 771 din 28-sep-2017

Decizia 482/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (15) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată

publicat in M.Of. 770 din 28-sep-2017

Decizia 626/2017 pentru numirea doamnei Cristina Andronic în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 768 din 27-sep-2017

Decizia 625/2017 pentru eliberarea doamnei Cristina Andronic din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 768 din 27-sep-2017

Decizia 466/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 768 din 27-sep-2017

Decizia 422/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 partea introductivă din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 768 din 27-sep-2017

Decizia 249/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 din Codul penal

publicat in M.Of. 768 din 27-sep-2017

Decizia 518/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal

publicat in M.Of. 765 din 26-sep-2017

Decizia 465/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 765 din 26-sep-2017

Decizia 525/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 763 din 26-sep-2017

Decizia 437/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 763 din 26-sep-2017

Decizia 421/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 388 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 763 din 26-sep-2017

Decizia 397/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

publicat in M.Of. 763 din 26-sep-2017

Decizia 52/2017 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''interpretarea dispoziţiilor art. 520 alin. (4) prin raportare la art. 416 alin. (3) din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă redeschiderea judecăţii cauzei, după pronunţarea hotărârii prealabile, este un act de procedură ce trebuie efectuat din oficiu''

publicat in M.Of. 764 din 26-sep-2017

Decizia 463/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (5) şi (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 764 din 26-sep-2017

Decizia 472/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (6) din Codul penal

publicat in M.Of. 760 din 25-sep-2017

Decizia 363/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (4) din Codul penal

publicat in M.Of. 760 din 25-sep-2017

Decizia 462/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (4) şi ale art. 96 teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 762 din 25-sep-2017

Decizia 461/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. a) şi ale art. 45 alin. (1) lit. b) raportate la art. 14 alin. (1) lit. f), precum şi cele ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportate la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 762 din 25-sep-2017

Decizia 646/2017 pentru numirea domnului Tiberiu Valentin Mavrodin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 809 din 12-oct-2017

Decizia 645/2017 pentru eliberarea domnului Enache Jiru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 809 din 12-oct-2017

Decizia 460/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 809 din 12-oct-2017

Decizia 371/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 809 din 12-oct-2017

Decizia 293/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 809 din 12-oct-2017

Decizia 21/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală, în cauzele în care faptele au fost comise sub imperiul vechiului Cod penal şi s-a apreciat de instanţa fondului că aceasta este legea penală mai favorabilă, se impune asistenţa juridică a inculpatului prin raportare la limitele de pedeapsă prevăzute de vechiul Cod penal sau la cele prevăzute de noul Cod penal, în vigoare la momentul soluţionării apelului

publicat in M.Of. 807 din 12-oct-2017

Decizia 644/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului interministerial pentru Centenar

publicat in M.Of. 807 din 12-oct-2017

Decizia 643/2017 pentru modificarea pct. 12 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 807 din 12-oct-2017

Decizia 642/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Vladimir Ionaş din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 807 din 12-oct-2017

Decizia 296/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 806 din 12-oct-2017

Decizia 34/2017 [A] referitoare dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă acţiunea introdusă prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului ce se socoteşte pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanţă, este socotită a fi făcută în termen

publicat in M.Of. 803 din 11-oct-2017

Decizia 389/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 803 din 11-oct-2017

Decizia 45/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: ''1. Dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), se interpretează în sensul că motivul de revizuire este admisibil în baza unor decizii ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) ulterioare hotărârii a cărei revizuire se cere şi în lipsa invocării dispoziţiilor de drept unional în litigiul de bază sau motivul de revizuire este admisibil doar în baza deciziilor CJUE existente la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere şi în condiţiile invocării respectivelor dispoziţii în litigiul de bază?; 2. în ipoteza admisibilităţii cererii de revizuire, care este termenul în care se poate formula cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004?''

publicat in M.Of. 386 din 23-mai-2017

Decizia 354/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 804 din 11-oct-2017

Decizia 405/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m^2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 802 din 10-oct-2017

Decizia 1367/2017 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii WILSON INSURANCE BROKER - S.R.L.

publicat in M.Of. 801 din 10-oct-2017

Decizia 432/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 801 din 10-oct-2017

Decizia 420/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 221 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 801 din 10-oct-2017

Decizia 524/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

publicat in M.Of. 799 din 10-oct-2017