Rasfoire documente

Decizia 793/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 139 din 23-feb-2017

Decizia 763/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 139 din 23-feb-2017

Decizia 2/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: ''dacă în interpretarea şi aplicarea formei agravate prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuţii de serviciu constatarea ori sancţionarea contravenţiilor indiferent dacă infracţiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor sau reţinerea formei agravate este condiţionată de săvârşirea infracţiunii de luare de mită în legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor''

publicat in M.Of. 135 din 22-feb-2017

Decizia 690/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului I - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei din titlul IV - Proceduri speciale al părţii speciale a Codului de procedură penală şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 480 şi art. 485 alin. (1) lit. b) din acelaşi cod

publicat in M.Of. 135 din 22-feb-2017

Decizia 765/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 134 din 21-feb-2017

Decizia 758/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (1) şi art. 341 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 134 din 21-feb-2017

Decizia 14/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 131 din 21-feb-2017

Decizia 767/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, precum şi ale Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 131 din 21-feb-2017

Decizia 789/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 132 din 21-feb-2017

Decizia 727/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (2) lit. f) şi g) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Decizia 726/2016 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 238 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Decizia 689/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Decizia 668/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Decizia 688/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 129 din 17-feb-2017

Decizia 741/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 127 din 17-feb-2017

Decizia 707/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi art. 1, art. 2 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 127 din 17-feb-2017

Decizia 676/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) şi alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 127 din 17-feb-2017

Decizia 742/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) şi alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 128 din 17-feb-2017

Decizia 735/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 128 din 17-feb-2017

Decizia 179/2017 privind numirea doamnei Gabriela Pintilie în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 125 din 15-feb-2017

Decizia 719/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 125 din 15-feb-2017

Decizia 148/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SERVBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 122 din 14-feb-2017

Decizia 144/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii KALL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 122 din 14-feb-2017

Decizia 178/2017 privind numirea domnului Florin Baranga în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 122 din 14-feb-2017

Decizia 177/2017 privind numirea domnului Marius Nica în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 122 din 14-feb-2017

Decizia 795/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 122 din 14-feb-2017

Decizia 143/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 118 din 13-feb-2017

Decizia 142/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MLR INTER - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 118 din 13-feb-2017

Decizia 141/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii B.C.S. Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 118 din 13-feb-2017

Decizia 140/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 118 din 13-feb-2017

Decizia 139/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 118 din 13-feb-2017

Decizia 138/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 118 din 13-feb-2017

Decizia 137/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 118 din 13-feb-2017

Decizia 129/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ANA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 118 din 13-feb-2017

Decizia 685/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 118 din 13-feb-2017

Decizia 147/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii AKG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Decizia 146/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Decizia 173/2017 privind numirea doamnei Raluca-Mihaela Sandu în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Decizia 172/2017 privind numirea doamnei Maria-Manuela Catrina în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2017

Decizia 153/2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L.

publicat in M.Of. 116 din 10-feb-2017

Decizia 684/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 304^1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 116 din 10-feb-2017

Decizia 41/2016 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Timişoara - Secţia I civilă în Dosarul nr. 1.466/30/2015, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept care decurge din interpretarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, în sensul de a stabili dacă privarea nelegală de libertate trebuie să rezulte explicit din actele jurisdicţionale menţionate în cuprinsul acestui articol sau poate fi şi implicită, dedusă din hotărârea definitivă de achitare

publicat in M.Of. 115 din 10-feb-2017

Decizia 786/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 115 din 10-feb-2017

Decizia 671/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 42 alin. (2)-(4) şi art. 45 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 113 din 10-feb-2017

Decizia 669/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 113 din 10-feb-2017

Decizia 37/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la admisibilitatea acţiunii în constatare a raportului de muncă şi a efectelor acestuia pentru recunoaşterea jurisdicţională a tuturor drepturilor legale derivând din desfăşurarea raporturilor de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instanţei), pentru persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi, în ipoteza neîndeplinirii de către părţi a obligaţiei de încheiere â contractului individual de muncă în formă scrisă

publicat in M.Of. 114 din 10-feb-2017

Decizia 136/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CLAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 112 din 09-feb-2017

Decizia 135/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii Inter Consulting Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 112 din 09-feb-2017

Decizia 134/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii DANUBIUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 112 din 09-feb-2017

Decizia 128/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii Magna Insurance Broker - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 112 din 09-feb-2017

Decizia 171/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana-Camelia Coporan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 112 din 09-feb-2017

Decizia 1/2017 pentru completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini

publicat in M.Of. 110 din 09-feb-2017

Decizia 16/2016 [A] cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 231 şi art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

publicat in M.Of. 110 din 09-feb-2017

Decizia 170/2017 privind eliberarea doamnei Ionica Sfetcu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 111 din 09-feb-2017

Decizia 731/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 111 din 09-feb-2017

Decizia 169/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cornelia Paraschiv a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 167/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 166/2017 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Romfeld Maria Magdolna din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 165/2017 privind numirea doamnei Ionica Sfetcu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 164/2017 privind eliberarea domnului Mihai Ponea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 163/2017 privind numirea doamnei Simona-Gabriela Baltag în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 162/2017 privind numirea doamnei Monica-Laura Ion în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 109 din 08-feb-2017

Decizia 33/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) şi art. 3 din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2017

Decizia 43/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 107 din 07-feb-2017

Decizia 625/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 şi art. 70 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 107 din 07-feb-2017

Decizia 36/2016 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Dispoziţiile art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), permit invocarea unei excepţii de nelegalitate direct în recurs sau acestea conţin o limitare, restricţie, raportat la momentul la care se poate invoca excepţia de nelegalitate?''

publicat in M.Of. 104 din 07-feb-2017

Decizia 764/2016 [A] asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 6 şi art. II din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

publicat in M.Of. 104 din 07-feb-2017

Decizia 41/2017 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2017

Decizia 3/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate

publicat in M.Of. 142 din 24-feb-2017

Decizia 63/2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

publicat in M.Of. 141 din 24-feb-2017

Decizia 766/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 143 din 24-feb-2017

Decizia 201/2017 privind numirea domnului Cristian Gentea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 200/2017 privind eliberarea domnului Gabril Petre din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 199/2017 pentru numirea doamnei Simona Olimpia Negru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 198/2017 pentru eliberarea doamnei Simona Olimpia Negru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 197/2017 privind numirea domnului Lucian Puiu Georgescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 196/2017 privind numirea domnului Emil Niţă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 195/2017 pentru numirea domnului Adrian Marius Rîndunică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 194/2017 pentru numirea domnului Maricel Floricel Dima în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 193/2017 pentru numirea domnului Cosmin Răzvan Butuza în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 192/2017 pentru numirea domnului Stetco Istrate în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 191/2017 pentru numirea domnului Cătălin Cosmin Olteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 190/2017 privind eliberarea domnului Radu Horia Dorcioman, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 791/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 761/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 140 din 23-feb-2017

Decizia 189/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 243/2016 privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic Naţional

publicat in M.Of. 139 din 23-feb-2017

Decizia 188/2017 privind aplicarea mobilităţii domnului Daniel Ionescu din funcţia publică de secretar general în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 139 din 23-feb-2017

Decizia 187/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

publicat in M.Of. 139 din 23-feb-2017

Decizia 186/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului

publicat in M.Of. 139 din 23-feb-2017

Decizia 185/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Petre Neacşa a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 139 din 23-feb-2017

Decizia 184/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 139 din 23-feb-2017

Decizia 183/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 139 din 23-feb-2017

Decizia 182/2017 privind desemnarea domnului Radu-Ionel Puchiu, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în calitate de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

publicat in M.Of. 139 din 23-feb-2017

Decizia 788/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) şi art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, cu referire la art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017

Decizia 686/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 136 din 23-feb-2017

Decizia 181/2017 pentru eliberarea doamnei Georgeta Corina Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Decizia 180/2017 pentru eliberarea domnului Liviu Marian Pop, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Decizia 697/2016 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

publicat in M.Of. 138 din 23-feb-2017

Decizia 729/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 137 din 23-feb-2017

Decizia 687/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

publicat in M.Of. 137 din 23-feb-2017